CITB100 Програмиране

Анотация:

В този курс се изучават основите на програмирането. Като инструмент се използва програмния език C++.

http://nikolay.kirov.be/2017/CITB100/index.html

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Николай Киров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Числени типове данни, входни и изходни операции, оператор за присвояване, символни низове, основи на управление на програмния поток, оператори, функции и процедури, обхват на променлива, глобални променливи, постъпково усъвършенстване, тестване и откриване на грешки, използване на низове, вектори и класове, масиви и указатели.

2) могат:

• Да пишат прости програми на C++.

• Да пишат функции и прости класове.

• Да използват низове, вектори и класове.

• Да работят с масиви и указатели.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

http://nikolay.kirov.be/2017/CITB100/timetable.html

Литература по темите:

Николай Киров,Тестове за оценка на знанията по програмиране. Научен електронен архив на НБУ, http://eprints.nbu.bg/4091/, 2019.