PHOB115 Фотошоп за фотографи - І част

Анотация:

Запознаване и обучаване на студентите с методите и техниките за компютърна обработка на фотоизображение посредством PC на базата на приложната програма PhotoShop, както и с техниките за колаж. Това произтича от нуждите на студентите да знаят и да умеят как да използват възможностите на изучаваната компютърна програма в конкретната им работа като рекламни фотографи.

Провеждат се лекционни и практически занятия, които взаимно се преплитат. Лекционният материал е последван от непосредствен практически семинар – упражнение. Прави се с цел по-качествено усвояване на предадения теоретичен материал.

Отделно студентите участват в семинарни занятия, в които индивидуално или по групи композират по зададена тема. (Понякога студентите сами оценяват работата на колегите си.)

Възлага се задължително 1 курсова работа по определена тема, която студентите подготвят вкъщи.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Динамир Предов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Какви са възможностите на изучаваната графична програма PhotoShop;

• Що е слой, маска, селекции, цветови канал, филтър и др. ключови понятия за PhotoShop;

• Какви са възможностите за фоторетуширане с цел художествена фотография – пейзажни, портретни техники и др;

• Какви са най-често използваните специални ефекти и техники.

2) могат:

• Да ползват уверено възможностите на изучаваната графична програма (PhotoShop);

• Да рисуват и композират с компютър;

• Да проектират и създават фотоколажи;

• Умело да боравят с техниките за подобряване на цвета и тоналността.

Горните умения студентите биха могли да прилагат в университета, офиса, института, работното място с висока степен на компетентност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Начална компютърна грамотност;

• Творчески умения и нагласи;

• Известен практически опит и интерес в тази насока.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Тема: Най важните неща за Camera raw

Семинар: Основни инструменти

2 Тема: Най-важните корекции

Семинар: Баланс на бялото и Експозиция

3 Тема: Най-важните корекции.

Семинар: Кларити и контраст

4 Тема: Фоторетуширане.

Семинар: Ретуширане на фотографии.

5 Тема: Най-важните корекции

Семинар: Отсраняване на хроматични аберации и винетиране

6 Тема: Най-важните корекции

Семинар: Изправяне на сгради и корекция на небето

7 Тема: Просветляване и потъмняване на различни части от обекта.

8 Тема: Цветови корекции.

9 Тема: Корекции от цифров фотоапарат.Черно-бяла фотография.

Семинар: Обработка на цифрови снимки.Упражнение върху готови фотографии.

10 Тема: Изостряне и изрязване на фотографии.

Семинар: Упражнение върху готови фотографии.

11 Тема: Ретуширане на лица. “Пластична хирургия”.

Семинар: Ретуширане на лица – основни техники.

12 Тема: Ретуширане на лица и коригиране на фигури.

13 Тема: По задание работа върху фотографии.

14 Тема: Специални техники.

Семинар: упражнение върху специални техники.

15 Тема: Фотопанорами

Литература по темите:

• Цифрова фотография с Photoshop CS, Скот Келби Софт Прес, 2008.

• Цифрова фотография с Photoshop CS, Скот Келби Софт Прес, 2004.

• Adobe Photoshop CS5, официално ръководство, Софт Прес, 2011.

• Adobe Photoshop CS4, официално ръководство, Софт Прес, 2009.

• Adobe Photoshop CS3, официално ръководство, Софт Прес, 2007.

• Adobe Photoshop CS2, официално ръководство, Софт Прес, 2005.

• Adobe Photoshop CS, официално ръководство, Софт Прес, 2004.

• Adobe Photoshop 7.0, официално ръководство, Софт Прес, 2003.

• Adobe Photoshop 6.0, официално ръководство, Софт Прес, 2001.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Photoshope Artistry /Майсторски клас за фотографи, компютърни и медийни художници/, Бари Хейнз, Уенди Кръмплър, ИнфоДАР, 2000.

• Photoshop 6 – трюки и эффекти, Гурский, Корабельникова, ПИТЕР, 2001.

• Adobe Photoshop 6.0, Web дизайн, Михаел Баумгарт, СофтПрес, 2001 г.

• Периодика на различни списания за дизайн и обработка на изображения: .Net, MediaDesign, ProGRAFICA и др.

Дата: 15.02.2016 Подпис на преподавателя:

Доц.д-р Динамир Предов

Средства за оценяване:

контролни работи и курсов проект.