PHOB111 Азбука на фотографията - I част

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основите на фотографията и специфичните особености на фотографското изкуство. Изучават се видове те фотоапарати, фотофилми, фотохартии. Отделя се сериозно внимание на фотографската композиция и акцентирането върху сюжетно важните елементи.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Знаят каква е конструкцията на фотокамерите, видовете фотоматериали и начините за определяне на експозицията.Те научават основните правила за изграждане на фотокомпозицията, подчертаване на сюжетно важните елементи и контролиране на дълбочината на рязко изобразяваното пространство

2) могат:

• Да се справят с основни фотографски задачи и владеят основните правила за използване на наличното осветление


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Кратка въведение във фотографията. Жанрове и цели.

2 Фотографска техника - фотокамери

3 Фотографска техника - обективи

4 Свето чувствителни материали (филм и матрица). Параметри

5 Експозицията във фотографията. Зонова система

6 Цвят, цветови системи. Цветопредаване.

7 Светофилтри – видове и приложение

8 Композиция и линия - основни правила

9 Подчертаване на сюжетно важните елементи и изграждане на

смислов център

10 Дълбочина на рязко изобразяваното пространство

11 Разделение на планове

12 Видове източници на светлина – естествени и изкуствени

13 Електронната светкавица – като основен осветителен инструмент

14 Използване на светлината – характер и предназначение

15 Видове отражения от обектите (снимане на стъкло, метал и др.)

Литература по темите:

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

6. Творческая фотография -Сергей Морозов

7. Творческие методы печати в фотографии - Г.Вудхед

8. Въведение в художественую фотографию - А.Панфилов

9. Ретуш - когда и как - Карл Сютерлин

10. Репродуцирование слайдов - Д.Лутоверь

11. Особые приемы фотографии - Б.Плушников

12. Фотосъемка движения - Д.Морли

13. Изкуство цветной фотографии - Джон Хеджкоу

14. Фотография шаг за шагом - Майкъл Ленгфорд

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To

Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

Средства за оценяване:

Тестове