CINB113 Телевизионна режисура - I част

Анотация:

Курсът разглежда основно практическите аспекти на съдаването на телевизионния продукт. Цели на занятията са запознаването с етапите на производство, начина на работа и необходимите предпоставки за създаване на смислени и гледаеми телевизионни форми, както и изграждането на идивидуален почерк в тях . Програмата е концентрирана върху фигурата на младия режисьор и възможностите му за успешна реализация в забързания ритъм на телевизионните медии днес.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Борислава Димова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

видовете телевизионни жанрове и техните изразни средства

какво е разкадровка

какъв е постродукционния процес

2) могат:

да създават успешно телевизионни форми в различни жанрове


Предварителни изисквания:
Интерес към създаването на телевизионен аудиовизуален продукт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Телевизионни жанрове.Изграждане на телевизионен екип и ръководната роля на режисьора в него.Работа върху собствена и чужда идея.

Създаване и реализация на сценарий и сценарен ред за тв предаване.

Разкадровка /текст и сториборд/.Принципи и правила при тв заснемане.

Постпродукция.Визуална и звукова пунктуации.

Средства за оценяване:

Сценарий и разкадровка на кратка история.