CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията

Анотация:

Умелата работа с техниката и превръщането на сценарната идея и режисьорското виждане в готов филмов продукт са залог за създаване на успешно филмово и телевизионно произведение. Ще бъдат придобити умения полезни на бъдещите режисьори и оператори а също така в голямата си част и за монтажистите

Курса има за цел да даде на студентите умения за боравене с кино и видеотехника , както и познания за структурата на филмопроизводството от подготвителния до постпродукционния период

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р
 Силвестър Йорданов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да съчетават практическите умения за боравене с операторска техника с конкретните условия при работа на терен

2) могат:

Да овладеят основните похвати за изграждане на осветление

Да създадат визия на произведението на високо техническо и творческо ниво


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Етапи в производството на филма. Структура на снимачния екип, определяне на правата и задълженията преди по време и след приключване на снимките.

2 Подбор на подходяща техника съобразно задачите във филма, камери, устройство на кино и видео камера. Формати и стандарти

3 Принципни различия между филмовите и електронни технологии. Параметри характеризиращи качеството на различните видове изображение.

4 Връзки осигуряващи преноса на видео и аудиосигнал , стандарти, окабеляване, куплунги, контролни монитори, видеоасист, контрол на звука

5 Светлина и спектър, цвят и цветна температура. Видове лента съобразно цветовия баланс и чувствителност. Настройка на видеокамерата за работа при определени светлинни условия

6 Специфика на работата с различни типове видео и кино камера. Операторска стойка, начини на придържане на камерата съобразно поставената задача. Работа със статив – позициониране, нивелиране, фиксиране. Снимане от ръка

7 Изграждане на изображението посредством обектива. Видове обективи, основни характеристики от които зависи качеството на изображението, подбор на обективите съобразно различните задачи. Светлосила и дълбочина на рязкост

8 Принципи при подбиране на гледна точка. Снимачни планове. Необичайни гледни точки

9 Движения на камерата, панорамиране, вертикални панорами, движения при снимане от ръка.

10 Изграждане на кадъра – композиране на сюжетно важна част. Основни принципи на композицията на кадъра

11 Избор на подходяща експозиция, проблеми и корекции. Взаимодействие на главния обект и фона

12 Подбиране на крупност на кадъра съобразно творческата задача , преминаване от план във план. Портрет и детайл

13 Снимане на план и контраплан. Ос на общуване пресичане на оста. Субективна и обективна гледна точка

14 Манипулация на пространството посредством камерата. Кадриране и перспектива, фалширане на позицията, вътрешнокадрова динамика и динамика на камерата.

15 Създаване на сложен мизансцен, съчетаване на движения с камерата и движение на актьорите, комбинирани с промяна на оптичните параметри.

Литература по темите:

Ян Шмок Изкуствено осветление във фотографията 1979

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

А.Тасев, Л.Халачев Киносъоръжения и техника на киноснимки 1980

П.Бърнев Портретна фотография 1982

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

С.Шишманова Цифрови камери 2002

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

С.Стефанов Светлочувствителни материали и светлофилтри 1980

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор 2002

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991

Средства за оценяване:

Ще бъдат давани практически задачи съобразени с напредъка на студентите по учебния материал и придобитите умения.

Първите задачи ще бъдат поредица свързани фотоси а след това и кратки 1-2 минутни видео миниатюри

Ще бъде отчетена и активността на студентите по време на лекции, участието в текущите практически задачи на своите колеги – екипната работа, както и инициативността и креативноста им.