PHIM056 Практика: Документално изследване на последните три годошнини на списание "Социологически проблеми"

Анотация:

Съвременни културни политики

Преподавател(и):

проф. Кольо Коев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: