HISM156 Самостоятелна работа: Общество, институции и власт

Анотация:

История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Лъчезар Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: