BCRM114 Самостоятелна работа: Четене и разбиране на текст

Анотация:

Целта на курса е да доразвие уменията на студентите, придобити в други аудиторни курсове към програмата, който развива в студентите умения за четене с разбиране на текстове на английски език.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите следва да могат да разбират и тълкуват правилно съдържанието на текстове.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език минимум на ниво B1.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план подлежи на промени съответстващи на интересните теми на деня.

Литература по темите:

http://englishforeveryone.org/Topics/Reading-Comprehension.htm

http://www.literacy.uconn.edu/compre.htm

Средства за оценяване:

За да получат кредити за курса, студентите трябва да направят и предадат на време две задания.