BCRM111 Семинар: Презентации на фирми

Анотация:

Семинарът Презентации на фирми включва надграждане на познания и умения по основния курс Модели и инструменти на бизнес комуникациите. Студентите подготвят самостоятелно презентация от 20 слайда, която представят в рамките на семестъра.

Цели:

• Студентите да се запознаят с конкретен обект, да проучат необходимата специализирана литература и да развият самостоятелно предварително избрана тема за презентацията (с текст и илюстрации).

• Студентите да получат допълнителни практически знания по управление на комуникациите чрез обобщаване на получените до този момент теоретични знания, адаптирайки ги към практиката в бизнеса.

• Студентите да покажат самостоятелно мислене по темата и умение да анализират и обобщават различни комуникационни модели.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:

Изискванията, необходимата литература и сроковете за предаване се представят на студентите предварително, както в рамките на семестъра, така и в MOODLE.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, изд. НБУ, С., 2016.

2. Алексиева, С., Бизнес комуникации, изд. НБУ, С., 2011

3. Алексиева, С., Бизнес комуникации (мултимедиен учебник), изд. НБУ, С., 2014

4. Доулинг, Г., Създаване на корпоративна репутация: идентичност, имидж и представяне, изд. Рой Комюникейшън, С., 2005

5. Лъкет, О., Кейси, М., Социалният организъм, изд. Кръгозор, С., 2017

6. Русев, П. Властта на хората. Новият маркетинг, изд. Е-Академия, С., 2011

7. Сб. Лидерството – време е за промени (съст. и редактор Димитър Панайотов), изд. НБУ, С., 2015

8. Сб. Човешкият капитал – методология, измерения, практики (съст. и редактор Димитър Панайотов), изд. НБУ, С., 2015

Средства за оценяване:

Представената самостоятелно разработена тема се защитава в рамките на семестъра и се оценява в процентно съотношение 80:20