BCRM110 Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция

Анотация:

Цели на курса:

- да запознае студентите с писмени форми на формално общуване на английски език;

- да наблегне на разликите при формалното общуване в англоезична и българска среда;

- да развие уменията на студентите, необходими при формални контакти в чуждоезикова среда.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

При успешно завършен курс, студентите ще могат писмено да общуват адекватно на английски език във формални условия. Ще могат да пишат официални писма на различна тематика.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения на английски език, съответстващи на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Писане на различни видове официални писма

2. Писане на автобиография - два типа

Литература по темите:

http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-samples.htm

http://www.dailywritingtips.com/how-to-format-a-us-business-letter/

Средства за оценяване:

Студентите ще трябва да предадат в срок две задания.