BCRM108 Проект: Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори

Анотация:

Курсът представлява участие на студентите в семинар или интерактивна среща по проблеми, свързани с бизнес комуникацията с чуждоезичните партньори Изисква се активност от страна на студентите и се предполага самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие по време на семинарите.

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

Основната цел на курса е да формира у студентите навици за устна комуникация в сферата на бизнеса, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникация с руски и английски езици, за успешна професионална реализация.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
 Николай Чирпанлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• и различават основните видове устна бизнес комуникация

• начините на създаване на устни репродуктивни текстове и диалози;

2) могат

• участват в семинар или дискусия по предварително предложена тематика;

• продуцират и репродуцират устни текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

• общуват свободно в бизнес-ситуации


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: