BCRM107 Формално общуване на английски език

Анотация:

Цели на курса:

- да запознае студентите с писмени и устни форми на формално общуване на английски език;

- да наблегне на разликите при формалното общуване в англоезична и българска среда;

- да развие уменията на студентите, необходими при формални контакти в чуждоезикова среда.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

При успешно завършен курс, студентите ще могат да общуват адекватно на английски език във формални условия, устно и писмено. Ще могат да пишат официални писма на различна тематика, ще могат да провеждат бизнес разговори, ще знаят как се правят добри презентации.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения на английски език, съответстващи на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Писане на различни видове официални писма

2. Писане на автобиография - два типа

3. Провеждане на служебни разговори по телефона

4. Участие в интервю за работа

5. Създаване и изнасяне на добри презентации

Литература по темите:

http://www.dailywritingtips.com/how-to-format-a-us-business-letter/

http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-samples.htm

Средства за оценяване:

През семестъра от студентите се очаква да направят всички възложени задания:

- две официални писма

- два вида CV

- една презентация на powerpoint

- две ролеви игри - телефонен разговор и интервю за работа.