CSTM266 Самостоятелна работа: Компютърни системи и технологии в графичния дизайн

Анотация:

Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

доц. Арсен Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: