MBAM422 Самостоятелна работа: Специализиран английски език

Анотация:

Счетоводство и одитинг

Преподавател(и):

 Искра Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: