MBAM467 Самостоятелна работа: Трудово и осигурително право

Анотация:

Счетоводство и одитинг

Преподавател(и):

 Иван Нейков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: