APLM137 Конфликт и насилие

Анотация:

В този курс се анализират причините и различните контексти, в които се появява етно-национално насилие. Освен че разглежда различни теоретични подходи към насилието, курсът се фокусира върху няколко случая от различни точки на света. Ще се опитаме да разберем връзките между държавата и различните етнични групи в нейните граници, между различните етнични групи и народи и най-вече да отговорим на въпроса: защо най-жестоките прояви на насилие се случват между близки родствени и етнични групи.

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основни теории за разбирането и тълкуването на вътрешнокултурни и междукултурни конфликти

2) могат:

• … да прилагат наученото при анализ на съвременни религиозни, политически и национални конфликтни по света и на Балканите.
Предварителни изисквания:
желателно е ползването на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение

Основни концепции за конфликт и насилие

литература:1. Kleinman and Kleinman (1996) “The Appeal of Experience”

1. Brubeker and Laitin “Ethnic and Nationalist Violence”

Локалност и глобализация

литература: Malkki “National Geographic” CA 7(1):24-44 (1992)

Етнично насилие между близки народи

литература: Appadurai, “Dead Certainty: Ethnic Violence in the Era of Globalization” PC 10: 225-247

Случай 1: Индия, 1947

литература: Collins and Lapierre, “Our People Have Gone Mad”, 340-369

Случай 2: Индия, 1980s-90s

литература: Varshney” Contested Meanings: India’s National Identity, Hindu Nationalism and the Politics of Anxiety” Deadalus, 227-261

Жените и децата на изселниците

литература: Das, “Our Work to Cry, Your Work to Listen” IN Mirrors of Violence: 345-398

Случай 3: Палестина/Израел 1948

литература: Segev, Tom, 1949: The First Israelis. 1-91

Продължение: бедуините на Сегев

литература: Shamir, Ronen, “Suspended in Space: Bedouins under the Law os Israel” Law and Society Review 30: 231-258

Случай 5: Босна

литература: Hayden, “Imagined Communities and Real Victims” AE

Разпада на Югославия

литература: B. Denich “Dismembering Yugoslavia” AE 21:367-390

Комунализмът в Босна

литература: Bougarel, “Bosnia and Herzegovina: State and Communalism”

Джендър насилието

литература: Das “National Honor and Practical Kinship”, 55-83

Децата на варварите - средновековна Франция

литература: Harris, “The Child of the Barbarian”, 170-206

Заключение

Литература по темите:

виж по-горе

Средства за оценяване:

доклад - 70% от крайната оценка

презентация - 30% от крайната оценка