APLM133 Самостоятелна работа: Аналитичен обзор на медия

Анотация:

Този курс цели да научи студентите на критичен анализ на материали от печатните и електронните медии.

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р
гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Могат да работят с различни информационни източници и да ги инкорпорират в антропологичните си изследвания

1) знаят: Как да наблюдават и анализират различни видове печатни и електронни медии.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

според темата

Литература по темите:

според зададената задача

Средства за оценяване:

Два анализа на теми от електронните медии - всеки е 50% от крайната оценка