MBAM937 Проект: Финансов мениджмънт

Анотация:

Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: