KNIM801 Проект: Електронните книги

Анотация:

Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
гл. ас. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: