KNIM810 Проект: Дизайн на печатни материали

Анотация:

Развива и усъвършенства творческото мислене, богато въображение и обща графична култура.

Изгражда основни познания за графична композиция, приложно мислене, цветова хармония, художествена изобретателност, аналитично мислене и синтезиран графичен изказ.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

гл. ас. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: Творчески да анализират. Владеят графичен език и синтезиран художествен изказ.

МОГАТ: Да създават графичен продукт за графичен дизайн и визуална комуникация.

Да формират фирмен и личностен стил в рекламата.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания по рисуване придобито в базовите курсове.

• Да владеят компютърните програми за предпечат.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в издателските системи. Основни понятия и термини.

2. Преглед на софтуерните продукти използвани в издателската дейност.

3. Инструменти за оформяна на страница, мрежа, колони, вътрешни полета, граници, заглавия, текст, графики и изображения.

4. Работа с шрифтове – размер, стил, подравняване и цветови шаблони.)

5. Оформяне и работа с блокове от текст, графика, изображения, рамки и бели полета.

6. Основни видове графики – растерна, векторна, фрактална. Графични файлове формати – предимства и недостатъци.

7. Използване, редактиране и сканиране на графики, изображения и фотографии. Цветове. Цветови режими (монохромен, High color, True color). Цветови модели (RGB, CMYK, HSB).

8. Преглед на софтуерните продукти за създаване и обработване на фотографии и изображения.

9. Преглед на софтуерните продукти за създаване и обработване на векторна графика.

10. Създаване и обработване на листовки, картички и визитки.

11. Създаване и обработване на списания и книги. Предна и задна корица. Вътрешни страници. Използване на илюстрации. Съдържание.

12. Създаване и обработване на рекламни материали – рекламни брошури и продуктови каталози. Фирмено лого. Корици. Места за реклама.

13. Разработване на самостоятелен проект.

14. Упражнение по разработване на самостоятелен проект.

15. Конферанс

Литература по темите:

* "Графичната комуникация днес, част 1", Тиъдър Коновър, Уилям Райън, DuoDesign

* "Графичната комуникация днес, част 2", Уилям Райън, Тиъдър Коновър

DuoDesign

* "Структурна комбинатирика", проф. Румен Райчев

* "Графичен дизайн на 21. век", Шарлот Фийл, Питър Фийл, Книгомания

* "Design Now!Charlotte", Fiell, Peter Fiell, Taschen

* "Sixties Design", Philippe Garner, Taschen

* "Logo Design Vol. 2", Julius Wiedemann, Taschen

* "Професионален дизайн на бизнес материали", Джон Макуейд

* "Професионален дизайн в рекламата", Роджър Паркър

Средства за оценяване:

Курсова работа --проект. Конферанс.