KNIM809 Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 1 част

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към историята и съвременните аспекти на дизайна на текста. Целта му е да запознае студентите с най-важните процеси в утвърждаването на тази проблематика, с емблематични автори и произведения, с актуални практики на взаимодействието между писмен текст и образ. Студентите овладяват умения за изграждане на художествени цялости от текст и визия по различни теми.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

доц. Пламен Дойнов  д.н.
проф. Борис Сергинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• емблематични произведения на изкуството, постигнали единение между писмен текст и визуален образ; правила за постигане на синтези (цялостни произведения);

2) могат:

• да изграждат синтези (цялостни произведения), съчетаващи текст и визия; да редактират и оформят различни видове текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на дизайна и литературата;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Увод в дизайна на текста. Уточняване на понятията лекция 2

2 Дизайн на текст: от Ренесанса до Възраждането - 1 лекция 2

3 Дизайн на текст: от Ренесанса до Възраждането - 2 дискусия 2

4 Авангард и дизайн на текста - 1 лекция 2

5 Авангард и дизайн на текста - 2 лекция 2

6 Визуалната литература – 1 лекция 2

7 Визуалната литература - 2 лекция 2

8 Дизайн на текста при социалистическия реализъм - 1 лекция 2

9 Дизайн на текста при социалистическия реализъм - 2 дискусия 2

10 Книгата като единство на текст и образ лекция 2

11 Книги-предмети и книги-уникати лекция 2

12 Вторичният дизайн: маргиналии, дарствени надписи, автографи дискусия 2

13 Писма, дневници, автобиографии - 1 лекция 2

14 Писма, дневници, автобиографии - 2 дискусия 2

15 Оформяне на авторски текст и саморедактиране лекция 2

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата, С., 2008.

Бенбасат, Алберт. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване, С., 2011.

Боров, Тодор. Книги. Библиотеки. Библиография, С., 1947.

Българска книга: енциклопедия, съст. А. Гергова, С., 2004.

Велева, М. Магията на заглавието. БЖ 9–10, 1994.

Георгиев, Д. Режисура на вестника. С., 1982.

Георгиев, Д. Архитектура на вестника. С., 1982.

Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. Част 1. Част 2, С., 2007.

Дойнов, Пламен. Бъргарският соцреализъм: 1956, 1968, 1989. С., 2011.

Знеполски, И. Езикът на имагинерния преход. С., 1997.

Знеполски, И. Новата преса и преходът. С., 1997.

Игов, Светлозар. История на българската литература. 1878-1944, С., 1991.

История на книгата. Книгата в историята, С., 2001.

Марков, Георги. Задочни репортажи за България, С., 1990.

Неделчев, Михаил. Цензурираните класици, С., 2011.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа.