KNIM807 Електронните книги

Анотация:

Тръгвайки от кратък увод в историята на книгата и четенето, курсът ще запознае студентите с феномена електронна книга в различните му аспекти - технологични, философски, издателски, читателски и т.н., с гледните точки на ентусиастите и скептиците към тази нова революция в четенето. Как и доколко четенето на електронен носител променя книгите, читателския опит, авторските права, пазара, библиотеките... Как протичат тези процеси по света и какви са българските им измерения.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
гл. ас. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

- какво представлява електронната книга,

- какви са нейните предимства и недостатъци,

- как се развива читателският опит в наши дни.

Ще могат:

- да са грамотни "електронни читатели".


Предварителни изисквания:
Обща култура в полето на книгите и четенето.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1, 2. Кратък увод в история на книгата и четенето. От каменните надписи и папируса до Киндъл.

3, 4. Що е електронна книга/e-book? Физически, технологични, икономически, правни, философски, екологически аспекти на феномена. Възходът на интернет търговията и на електронната книга.

5, 6. Предимства и недостатъци на "дигиталното четене". Раждането на дигиталния читател, а малко след това и на "телефонния читател". Важно е четенето, не носителят - или не съвсем?

7, 8. Революция в съхранението на книги. Раждането на виртуалната библиотека. Въпросът за трайността.

9, 10. Проектът Google Books - реалност и утопия. Политики на читателско потребление. Бази данни с електронни книги - безплатни и платени. Сайтът "Читанка" - удобства и неудобства около него.

11, 12. Дигитални бестселъри?

13, 14. Електронната книга в България.

Литература по темите:

Даскалова, Красимира. Грамотност, книжнина, читатели, четене. София: ЛИК, 1999

Еко, Умберто и Жан Клод Кариер. Това не е краят на книгите. София: Ентусиаст, 2011

История на книгата / Книгата в историята. Съст. А. Гергова, Кр. Даскалова. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2001

Мангел, Алберто. История на четенето. София: Прозорец, 2004

Puchner, Martin. The Written World. The Power of Stories to Shape People, History, Civilization. New York: Random House, 2017

Средства за оценяване:

Курсова работа.