KNIM805 Компютърна обработка за печат (In Design) - 1 част

Анотация:

Обучението се извършва по Официаленият учебен курс на Adobe InDesign, като се покриват основните изисквания за работа с дигиталния инструментариум на програмата Adobe InDesign.

Цели и задачи на курса:

Усвояване на основни техники за работа с многостраничен документ.

Работа и навигация със шаблонни страници, текст, графика.

Описанието на проведените лекции можете да намерите качени в електронната система за обучение на Нов български университет - MOODLE.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите преминали успешно курсът на обучение придобиват знания за свободно боравене с функциите на програмата Adobe Indesign.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания за студентите желаещи да преминат курсът на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в програмата Adobe Indesign.

2. Запознаване с палитрата на дигиталтите инструменти.

3. Работа с менюта.

4. Настройка размери на страница.

5. Работа със слоеве.

6. Поместване на изображения.

7. Импортиране на графики и чертежи.

8. Настройка на мерни линии и водачи.

9. Работа с цветове и градиенти.

10. Внасяне на текст и редакция на текстови полета.

11. Работа със шаблонни страници.

12. Подготовка на файлове за печат.

13. Импортиране и експортиране на файл.

14. Светоотделяне.

15. Печат на многостраничен документ.

Литература по темите:

1."Adobe Illustrator CS6 : Официален курс на Adobe Systems", изд. Алекс Софт

2."Официален учебен курс Adobe InDesign CS"- изд.СОФТПРЕС

3."Официален учебен курс Adobe InDesign CS2" - изд.СОФТПРЕС

4.“Adobe InDesign - Практическо ръководство" - Брайън Голдман - изд.Атика

Средства за оценяване:

Оцеляването се реализира посредством провеждане на текущи контроли, чрез електронната система за обучение на Нов български университет - MOODLE.