MODM106 Компютърна графика в модата

Анотация:

Целта по време на курса е студентите да усвоят различни техники за работа и начини на изграждане на Mood board, Story Board и проучване с програмата Adobe Photoshop. Широко са застъпени техники за фотокорекции на изображения и тяхното дигитално манипулиране.

Създават се фотоколажи, кратки анимации и се дигитализират и обработват различни текстилни изделия

прочети още
Мода и бизнес стратегии

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
гл. ас. Стоян Бунджулов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат да създават графични проекти в Adobe Photoshop, и ще умеят самостоятелно да рисуват и колажират различни дигитални изображения до създаването на авторски концепции и mood board.


Предварителни изисквания:
Добър вкус и усещане за пропорция

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1- Начално въведение в интерфейса на програмата

2 - Основни фото корекции във Фотошоп.

3 - Работа със селекции.

4 - Работа със слоеве.

5 - Ретуш

6 - Основни цветови пространства

7- Работа с маски и канали.

8 - Основни техники на инструмента Brush

9 - Създаване на custom Brush и десен

10 - Създаване на специални ефекти работа с филтри.

11 - Оптимизиране на изображения

12 - Преливки и прозрачности

13 - Текст и работа с него

14 - Подготовка на изображние и прехвърялне в Илюстратор

15 - Запис и подготовка за печат или уеб

Литература по темите:

1. Съвременни модни стилове. Формиране, развитие, тенденции - Кристина Савова

2. Adobe Photoshop for Fashion Design - ISBN 978-0131191938

3. Printed Textile Design - ISBN 978-1780671185

4. Fashion and Textile Design with Photoshop and Illustrator - ISBN 978-1472578754

5. Adobe for fashion - ISBN 978-1300577584

6. Digital Textile Design, Second edition - ISBN 978-1780670027

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се извършва върху самостоятелно изготвени графични проекти, които студентите представят на преподавателя.