CREM002 Фразата

Анотация:

Курсът е с практическа насоченост. Часовете протичат основно под формата на писмени упражнения. Предназначен е за студенти-магистри с подчертан интерес към белетристичното писане. Чрез близко четене и писане, студентите се научават на различни техники в правенето на фразата като микросвят на литературния текст. Установяват сложните синтактичните отношения вътре във фразата, усвояват чрез четене и имитиране на майстори в стила различни подходи и методи в изграждането на фраза. Дискутират текстовете, които курсистите биха предложили за колективен прочит и анализ – както предварително създадените, така и написаните по време на курса.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Емилия Дворянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Изучават различни майстори на фразата в световната и българската литература.

2) могат:

Получават основни умения в изграждане на фраза.


Предварителни изисквания:
• Мотивираност за творческа изява

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Фразата – единица на стила.

2. Литературният микросвят; фразата като двойник на произведението.

3. Практика: писане, четене, коментар.

4. Класическият идеал за стил: „да зачеркваме!”

5. Практика: писане, четене, коментар

6. Фразата – крайна или безкрайна?

7. Практика: писане, четене, коментар

8. Митът за „точната дума” и яснотата. Видове поправки.

9. Практика: писане, четене, коментар.

10. Композиция на фразата: синтезиране, разширение.

11. Практика: писане, четене, коментар

12. Ритъм и мелодика.

13. Практика: писане, четене, коментар.

14. Поглъщане на съдържанието от формата; завършеност на фразата.

15. Практика: писане, четене, коментар.

Литература по темите:

Задължителна литература, ползвана в час:

Флобер, писма, дневници, „Мадам Бовари”

Вирджиния Улф, ”Вълните”

Е.Дворянова, „Концерт за изречение”

Георги Господинов, "И други истории"

Албер Камю, "Чужденецът"

Томас Бернхард, "Крушенецът"

Итало Калвино, "Невидимите градове"

и др. (ползват се всички достъпни издания)

(ползват се всички достъпни издания)

Морис Бланшо, Литературното пространство – гл. 1, 3

ИК “Лик”, София 2000

Ролан Барт, “Разделението на езиците”, ИК “Наука и изкуство”

“Разделението на езиците”, “Стилът и неговият образ”, “Литературата днес”, “Нулевата степен на почерка”

“Въображението на знака”, ИК “Народна култура” 1991

“Обективната литература”, “Творба и текст”, “Повествованието”, “Знаково въображение”.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа

Курсова работа

Анализ