Електронен каталог

доц. д-р Елисавета Гурова

доц. д-р Елисавета Гурова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
02 8110 609
e-mail:
Приемно време:
Вторник 14:00-16:00 609 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование

1999 УНСС, Институт за следдиполмна квалификация, курс за професионална квалификация ‘Публична администрация и европейска интеграция’

1990-1996 Технически университет – София, катедра „Теоретична електротехника”, доктор, тема на дисертацията ‘Преобразования S-Z от по-висок ред при синтез по предавателна функция”

1984-1989 ВМЕИ – София, катедра “Изчислителна техника”, инженер по електроника и автоматика

Професионален опит

2011 - Нов български университет, департамент "Телекомуникации", доцент

2008- Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ФМИ, катедра "Софтуерни технологии", доцент

2004-2008 Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Научно-изследователски сектор, научен сътрудник III степен, 01.01.12

2001-2003 Институт по перспективни технологични изследвания (IPTS) - Севиля

февр.-дек. 2000 Министерство на транспорта и съобщенията, началник отдел

1992-2000 Комитет по пощи и далекосъобщения - ръководител сектор, главен експерт, експерт

Научни интереси

- Управление на знания и информация

- Развитие на информационното общество

- Дигитално разделяне (digital divide)

- Образование и квалификация в областта на ИКТ

- Мобилност и кариера на учените

- Сътрудничество академия - индустрия

Научни проекти и експертна дейност

- Standing Working Group on Human Resources and Mobility към ERAC, 2017

- Европейска комисия, ERA Steering Group on Human Resources and Mobility (SGHRM), 2016-2017

- Европейска комисия, Хоризонт 2020, Програмeн комитет ERC, MSCA и FET, 2016-

- Европейска комисия, ERA-SGHRM Working Group on Open, transparent and merit-based recruitment of researchers, 2014-2015

- Европейска комисия, Хоризонт 2020, Advisory Group for Societal Challenge 6 'Europe in a changing world – Inclusive, Innovative and Reflective Societies', 2014-2015

- Хоризонт 2020, K-TRIO 2, Researchers in Knowledge Triangle

- FP7-PEOPLE-2013-NIGHT-609736, Researchers in Knowledge Triangle (K-TRIO)

- Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети, Номер на договора:BG051PO0014.3.04-0058

- Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации, Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0062

- FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS-II – 295345, Enhancing the Outreach and Effectiveness of the EURAXESS Network Partners (EURAXESS T.O.P II)

- FP7-PEOPLE-2011-NCP-297550, Trans-national Cooperation among NCPs (PeopleNetwork+)

- Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони, Номер на договора:ДФНИ-Б01/0017

- FP7-PEOPLE-2011-NIGHT-287367, Researchers in chemistry supporting economy and society (RECSES)

- FP7-249143, EURAXESS T.O.P. Enhancing The Outreach and Effectiveness of the EURAXESS Network Partners

- FP7-COH-2007-2.2-OMC-NET-234629, I*SEEMob, Inter-sectoral mobility of researchers in South-Eastern Europe

- FP7, E*CARE, European career of researchers

- FP7-PEOPLE-2007-5-4-NCP-221922 PeopleNetwork, Trans-national co-operation among National Contact Points for Marie Curie Actions

- FP7- PEOPLE-NIGHT-2008-228629 RE*CAME, Researchers Careers and e-Motions

- FP7-REGPOT-2007-1-205030 SISTER, Strengthening the IST Research Capacity of Sofia University


Публикации:


• Nadezhda Gourova, Elissaveta Gourova, Attracting Talents, VikingPLoP 2017, ACM, 2017, 1-12, https://doi.org/10.1145/3158491.3158497

• Elissaveta Gourova, Nadezhda Gourova, Mila Dragomirova, Keeping Talents, EuroPLoP 2017, ACM, 2017, pp.0-11, doi:10.1145/3147704.3147706

• Elissaveta Gourova, Mila Dragomirova, Kostadinka Toteva, Knowledge Profile of Employees, EuroPLoP '16, July 06 - 10, 2016, Kaufbeuren, Germany, ACM, 2016, pp.1-7, http://dx.doi.org/10.1145/3011784.3011795

• Елисавета Гурова, Мила Драгомирова, Изграждане на инфоструктура за управление на знания в организацията, Педагогически форум, брой:2, 2016, стр.1-16, doi:10.15547/PF.2015.046

• Vassil Gourov, Elissaveta Gourova, Cloud network architecture design patterns, 20th European Conference on Pattern Languages of Programs, EuroPLoP '15, ACM, 2015, pp.0-11, doi:10.1145/2855321.2855323

• Elissaveta Gourova, Challenges for e-participation in Bulgaria, CDDG Workshop on the “Current state of use of electronic tools in the context of citizens’ participation”, Council of Europe, 2015, pp.0-12

• Vassil Gourov, Elissaveta Gourova, Borislav Lazarov, Georgi Kostadinov, Cloud Network Infrastructure Design Approach, Proc. 5th International Conference on Information Society and Technology, Serbia, 8-11 March 2015, редактор/и:Zdravković, M., Trajanović, M., Konjović, Z., 2015, pp.149-154

• Elissaveta Gourova, Mila Dragomirova, Design of Knowledge Management Info-Structures, EuroPLoP 2015, Irsee, Germany, ACM, 2015, pp.0-9, doi:10.1145/2855321.2855337

• Mila Dragomirova, Boyan Salutski, Elissaveta Gourova, Building a virtual professional community: the case of Bulgarian Optometry and Eye Optics, Proc. ICIST 2014, Belgrade, Serbia, 2014, pp.169-173

• Elissaveta Gourova, Kostadinka Toteva, Design of Knowledge Management Systems, VikingPLoP 2014, ACM, 2014, pp.1-15, http://dx.doi.org/10.1145/2676680.2676685

• Elissaveta Gourova, Mila Dragomirova, Pavlin Dulev, Developing a Learning management platform: a Bulgarian case , Proc. of ICEL, 26-27 June 2014, Valparaiso, Chile, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, 2014, pp.50-58,

• Elissaveta Gourova, Vassil Kadrev, Anushka Stancheva, Georgi Petrov, Mila Dragomirova, Adapting Educational programmes according to e-competence needs: the Bulgarian case, Interactive Technology and Smart Education Information, 11(2), 2014, 123-145, doi:10.1108/ITSE-04-2014-0006

• Elissaveta Gourova, Lilia Zografova, Knowledge Management in Higher Education , Recent Advances In Telecommunications, Informatics And Educational Technologies, WSEAS TELE-INFO, 2014, pp.154-159

• Elissaveta Gourova, Dessislava Petrova-Antonova, Pavlin Dulev, Boyan Bontchev, M-learning pilot at Sofia University, Proc. 10th International Conference M-Learning 2014, (eds.A.Sanchez, P.Isaias), IADIS, 2014, pp.323-326

• Elissaveta Gourova, Mila Dragomirova, Lilia Zografova, Use of balanced scorecards for knowledge management roadmap , EuroPLoP '14:Proceedings of the 19th European Conference on Pattern Languages of Programs, ACM, 2014, pp.1-7, doi:10.1145/2721956.2721975

• Elissaveta Gourova, Boyan Bonchev, Introduction of Masters Programme on Knowledge Management, Proc. ICE & IEEE-ITMC 2013 Conference, 24-26 June 2013, the Hague, the Netherlands, 2013

• Elissaveta Gourova, Tzvetelina Teneva, Tsvetoslava Kyoseva, Involving students in Idea generation – a Bulgarian case, 8th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2013, 19-20 September 2013, Brussels, Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013, pp.287-295.

• Elissaveta Gourova, Mila Dragomirova, Yanka Todorova, Knowledge Management Strategy for academic organisations, EuroPLoP '13:Proceedings of the 18th European Conference on Pattern Languages of Program 0-9, ACM 2015, doi:10.1145/2739011.2739035

• Гурова, Е., Модели и подходи за управление на знания, сп. Наука, бр. 1, 2013, София, стр. 7-15.

• Gourova, E., A. Asenova, P.Dulev, Integrated platform for mobile learning, In: D. Sapmson, P. Isaias, J. M.Spector, D.Ifenthaler (eds.), Ubiquitous and Mobile Learning in the Digital Age, DOI 10.1007/978-1-4614-3329-3_1, Springer Science+Business Media New York 2013, pp. 67-92.

• Gourova, E., B.Bonchev, Knowledge Management challenges for Bulgarian organisations, Proc. IADIS e-Society 2013 Conference, 13 – 16 March, Lisbon, Portugal, pp. 427-431.

• Гурова, Е., А.Антонова, Р.Николов (ред.), Управление на знания, Булвест 2000, София, ISBN 978-954-18-0839-9, 2012.

• Gourova, E., I.Draganov, K. Toteva, Entrepreneurship and innovation in creative and cultural industries, Proc. 7th ECIE-2012, 20-21 September 2012, Santarem, Portugal, pp. 294-303.

• Gourova, E., K.Toteva, Y.Todorova, Audit of Knowledge flows and Critical business processes, 17th EuroPLoP 2012, Irsee, Germany, 11-15 July 2012.

• Ivancheva, L., E. Gourova, Challenges for career and mobility of researchers in Europe, Science and Public Policy, Vol. 38, Number 3, April 2011 , pp. 185-198.

• Toteva, K., E. Gourova, Social Network Analysis In Professional Recruitment, In: Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, Vol. 101, Third International Conference on Software, Services & Semantic Technologies S3T 2011, Dicheva, D., Z.Markov, E. Stefanova (Eds.), Springer, Berlin Heidelberg, pp. 75-80.

• Vachkova, S., E.Gourova, Developing a CRM Platform: a Bulgarian case, 5th WSEAS CEA '11, 29-31 January 2011, Puerto Morelos, Mexico, pp. 170-174.

• Gourov, N., P. Tzvetkov, G.Milushev, E.Gourova, Distance Monitoring of the Power Quality, 5th WSEAS CEA '11, 29-31 January 2011, Puerto Morelos, Mexico, pp. 195-200.

• Anguelieva, K., D. Kabakchieva, E.Gourova, Barriers for industry-academia collaboration in Bulgaria, 4th ICEIRD 2011, 5 - 7 May 2011, Ohrid, Macedonia, pp. 32-38.

• Gourova, E., P.Atanassova, Y.Todorova, Knowledge audit tools, 16th EuroPLoP 2011, Irsee, Germany, 13-16 July 2011.

• Gourova, E., K. Toteva, Raising creativity and participation in innovation and knowledge management activities, 17th ICE 2011, 20-22 June, Aachen, Germany, pp. 221-234.

• Gourova, E., A. Asenova, P.Dulev, Mobile learning using Tablets: the Sofia university case, IADIS CELDA 2011, 6-8 November 2011, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 219-226, 2nd Best Paper Award.

• Gourova, E., K.Toteva, Electronic tools for support of Human Resource Management, WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS, Issue 10, Vol. 9, October 2010, pp. 1133-1148.

• Gourova, E., T. Popov, Y.Todorova, Technology platform for knowledge audit in organizations, Proc. 9th WSEAS TELE-INFO '10, Catania, Italy, 29-31 May 2010, pp.113-116.

• Gourova E., Y. Todorova. 2010. Knowledge audit data gathering and analysis. In Proceedings of the 15th European Conference on Pattern Languages of Programs (EuroPLoP '10). ACM, New York, NY, USA, Article 14, 7 pages, http://doi.acm.org/10.1145/2328909.2328927.

• Todorova, Y., E. Gourova, D. Birov, Patterns for Strategy Management of Technology Entrepreneurship and Innovation Executive Program, 15th European conference on pattern languages of Programs EuroPLoP 2010, Irsee, Germany, 7-10 July 2010.

• Toteva, K., E. Gourova, Electronic tool for analysis of employees’ feedback, 14th WSEAS International Conference on COMPUTERS, Corfu Island, Greece, July 23-25, 2010, vol. II, pp. 463-468.

• Gourova, E., D. Sanopoulos, Knowledge transfer and mobility: EURAXESS role in Europe, 7th WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION, Corfu Island, Greece, July 22-24, 2010, pp. 349-354.

• E.Gourova, Knowledge management strategy for Small and Medium Enterprises, Plenary lecturer, Proc. IEEE-AM ACS, Malta, 15-17 Sept. 2010, pp. 639-648.

• Toteva, K., E. Gourova, Company management improvement using electronic tools for analysis of employees’ feedback, Proc. 2nd International Conference on Software, Services and Semantic Technologies (ed. C.Dichev, K.Stefanov, E.Stefanova), Varna, Bulgaria, 11-12 September 2010, pp. 207-217.

• Gourova, E., Y. Todorova, N. Gourov, ‘Skills for future engineers: challenges for universities in Bulgaria’, WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Issue 7, Vol. 6, July 2009, pp. 385-399, ISSN: 1109-9526.

• Gourova, E., A. Antonova, Y. Todorova, Knowledge audit concepts, processes and practice, WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Issue 12, Vol. 6, December 2009, pp. 605-619.

• Иванчева, Л., Е. Гурова, Кариерно развитие и мобилност на българските учени, Стратегии на образователната и научната политика, 2009, бр.1, стр. 64-77.

• Todorova, Y., P. Ruskov, E. Gourova, M. Harris, Patterns for Strategy Management of Technology Entrepreneurship and Innovation MSc Program, Proc. of 14th EuroPLoP 2009 (ed. A.Kelly, M.Weiss), 8-12 July 2009, Irsee, Germany.

• Antonova, A., E. Gourova, Business Patterns for Knowledge audit implementation within SMEs, Proc. of 14th EuroPLoP 2009 (ed. A.Kelly, M.Weiss), 8-12 July 2009, Irsee, Germany.

• Antonova, A., E. Gourova, R. Nikolov, Extended architecture of knowledge management system with Web 2.0 technologies, Proc. ECKM 2009, 3-4 September 2009, Vicenza, Italy, pp. 48-55.

• Gourova, E., A. Antonova, Knowledge management challenges for small and medium companies and organizations, Proc. of 9th WSEAS ACS ‘9, 17-19 Oct. 2009, Genova, Italy, pp. 201-205.

• M. Nisheva, E. Gourova, P.Ruskov, Y.Todorova, A.Antonova, Strategic framework for IT education and research at Sofia University, Int. Journal of EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, Issue 4, Volume 2, 2008, pp. 213-225.

• Antonova, A., E. Gourova, Knowledge Management in Universities – the CIST case, Proc. 9th ECKM, 4-5 September 2008, Southampton, UK, pp. 27-34.

• Gourova, E., A. Antonova, Bridging the Digital Divide in South-Eastern Europe, IV International Bulgarian-Greak Scientific Conference Computer Science’2008, 18-19 September 2008, Kavala, Greece, pp. 881-886.

• Lefebvre, M., A. Antonova, E. Gourova, Difficulties for introduction of Knowledge Management in Small and Medium Enterprises in Europe, Proc. 8th ECKM 2007, 6-7 September 2007, Barcelona, Spain, vol.2, pp. 562-566.

• Gourova, E., A. Antonova, The challenges of e-business development in Bulgaria, Proc. of 3rd Balkan Conference in Informatics, 27-29 September 2007, Sofia, Bulgaria, pp. 421-430.

• Gourova, E., The Digital Divide – wider challenges for South-East Europe, Proc. of 3rd Balkan Conference in Informatics, Workshop “Bridging the Digital Divide in South-Eastern Europe”, 27-29 September 2007, Sofia, Bulgaria, p. 163-172.

• Antonova, A., E. Gourova, An extended Knowledge Audit Approach, Proc. of International Scientific Conference ‘Business Informatics’, 11-12 October 2007, Sofia, Bulgaria, pp. 151-159 (in Bulgarian).

• Antonova, A., E. Gourova, R. Nikolov, Review of technology solutions for knowledge management, Proc. of 2nd IEE International Conference on Intelligent Environments, 5-6 July 2006, Athens, Greece, pp. 39-44.

• Antonova, A., E. Gourova, R. Nikolov, Knowledge management and learning in the organizational context, Proc. 3rd E-Learning Conference, 7 – 8 Sept. 2006, Coimbra, Portugal, pp. 63-67.

• Antonova, A., E. Gourova, Insight into Practical Utilization of Knowledge Management Technologies, IEEE John Vincent Atanasoff 2006 International Symposium on Modern Computing (JVA’06), 2006, pp. 169-174.

• Katsiadakis, N., A. Antonova, E. Gourova, A study on differences in perceptions and usage of Knowledge Management in Greece and Bulgaria, Proc. Int. Conference Knowledge Management Projects, Systems and Technologies, Bucharest, Romania, 9 – 10 November 2006, pp. 35-38.

• Antonova, A., E. Gourova, R. Nikolov, Technology solutions for Knowledge Management – an overview, Proc. of International Scientific Conference “Modern Management Practices IV”, 17-19 Feb. 2006, Burgas, Bulgaria, pp.286-298.

• Antonova, A., E. Gourova, A note on organizational learning and knowledge sharing in the context of communities of practice, Proc. of TenCompetence, International Workshop Learning Networks for Lifelong Competence Development, 30-31 March 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 1-5.

• Gourova, E., Insight into ICT professional skills and jobs in the Candidate Countries, Enlargement Futures Report Series 08, IPTS 2003, EUR 20749 EN

• Bogdanowicz, M., J.C. Burgelman, C. Centeno, E. Gourova, G. Carat, Factors of regional/national success in Information Society developments: Information Society strategies for candidate countries, First Monday, vol. 8, No: 10 (October 2003).

• Gourova, E., J.C. Burgelman, M. Bogdanowicz, C. Herrmann, Information and Communication Technologies, Enlargement Futures Report Series 05, IPTS 2002, EUR 20247 EN.

• Gourova,E., K. Ducatel, J. Gavigan, F. Scapolo, P. Di Pietrojacomo, Technology, Knowledge and Learning, Enlargement Futures Report Series 03, IPTS, 2001, EUR 20118 EN.

• Gourova, E., C. Herrmann, J. Leijten, B. Clemens, The Digital Divide - a research perspective, Report to the G8 Digital Opportunities Task Force, IPTS 2001, EUR 19913 EN.

• Gurova, E., V. Georgiev, 1996, Transformations P-Z on the basis of numerical integration methods, Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radioelektronika, 39(4), 1996, pp. 3-18 (in Russian).

• Gurova, E., V. I. Georgiev, 1996, New higher-order s-z transformation. Electronics Letters, 32(5), pp. 431-432.

• Gurova, E., Modified stability approach for higher-order s-to-z mapping functions. Electronics Letters, 32(13), 1996, pp. 1182-1183.

• Гурова,E., В.Георгиев, S-Z преобразувания на основата на числени методи от висок ред, Съобщения и информатика, 1995, 1, 22-26

• Георгиев, В., E. Гурова, Ефект на нелинейност при S-Z трансформации от по-висок ред, Електроника и Електротехника, 1996, 7-8, с. 3-6.

• Gurova,E., V.Georgiev, Hohe Ordnung s-z Transformationen, 40. Intern. Wiss. Kolloquium, Ilmenau, 18-21 Sept. 1995, Band I, S. 358-363

• Mollova, G., E. Gurova, An efficient design approach for application of higher order s-z transformations, Proc. 9th International Conference SAER’95, Varna – St. Konstantin, 24-26.09.1995, pp.30-34.

• Georgiev, V., E. Gurova, Higher-order rational s-to-z transformations, 11-12.10.1995, Proc. of the Technical University – Sofia, vol. 48, Book 4, 1995, pp. 421-430.

• Gurova, E., Frequenzabhangigkeit bei s-z Transformationen, Deutsche Telekom – Fachhochschule Dieburg, Jahresbericht 1995, S. 11-15.

• Гурова,E., В.Георгиев, S-Z преобразувания на основата на числени методи от висок ред, Сб. доклади ‘Телеком’94’, Варна – Св. Константин, 20-22.09.1994, т. I, с. 120-126.

Курсове от текущия семестър: