Електронен каталог

гл. ас. д-р Христина Костадинова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 10:00-12:00 712 II Корпус
Сряда 08:30-09:30 712 II Корпус
Сряда 14:30-15:30 712 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: