Електронен каталог

гл. ас. д-р Христина Костадинова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 11:15-12:45 712a II Корпус
Понеделник 14:30-15:30 712a II Корпус
Вторник 14:30-16:00 712a II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: