Електронен каталог

гл. ас. д-р Лъчезар Томов

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 10:00-13:00 712 II Корпус
Петък 10:15-11:15 712 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: