Електронен каталог

гл. ас. д-р Стоян Боев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
8110611
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: