Електронен каталог

преп. Станимир Божилов

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
0887 511 807
Приемно време:
Вторник 10:00-11:00 511 II Корпус
Сряда 18:00-20:00 511 II Корпус
Четвъртък 10:00-11:00 511 II Корпус

Професионална автобиография:


Станимир Божилов е завършил специалност Стенопис в НХА през 1997г. при проф. Димо Заимов. Работи в областта на светската и църковна стенопис, иконописта, витража, мозайката, кавалетната живопис, рисунката, пространствения и рекламен дизайн.

Подготвя докторантски труд на тема “Тенденции и проблеми на съвременното православно храмово изкуство в България”

В ръководството на секция „Монументални изкуства” към Съюза на българските художници е от 2008 година.

От 2004 до 2010г. преподава стенопис в специалностите "Иконография" и "Стенопис" на Великотърновския университет.

От 2007г. е хоноруван, а от 2009г. щатен преподавател по рисуване, живопис и стенопис в НБУ. От 2011г. е директор на Обшообразователните курсове по изкуства в НБУ. Ръководител е на няколко учебно-творчески проекта, финансирани от НБУ. Сред тях са: уъркшопа "Стенопис- мозаечни опуси", стенните инсталации "Любов и омраза", "Моят свят под дъгата" и "Дух и материя".


Публикации:


Курсове от текущия семестър: