Електронен каталог

гл. ас. д-р Елена Спасова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 9:30-11:00 604 II Корпус
Понеделник 13:00-14:00 604 II Корпус
Вторник 11:15-12:45 604 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: