Електронен каталог

доц. д-р Георги Петков

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:00 414 I Корпус
Вторник 11:30-13:30 414 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: