Електронен каталог

гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
0898462700
Приемно време:
Сряда 15:00-17:00 Библиотека I Корпус
Петък 15:00-17:00 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: