Електронен каталог

гл. ас. д-р Иво Попов

гл. ас. д-р Иво Попов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
0878 821 820
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 11:30-12:30 509 II Корпус
Петък 11:30-12:30 509 II Корпус
Събота 11:30-12:30 509 II Корпус
Събота 14:45-15:45 509 II Корпус

Професионална автобиография:


Академична длъжност: главен асистент

Основни изследователски интереси в областта на:

експозиционен дизайн

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

пространствен, графичен и рекламен дизайн.

Възможности за експертиза в областта на:

експозиционен, графичен, пространствен и рекламен дизайн; външна реклама, визуална комуникация.

Преподавателски интереси в областта на:

експозиционен, графичен, пространствен и рекламен дизайн; външна реклама, визуална комуникация.

Образование:

• 2016 г. Доктор, Професинално направление 8.2 Изобразително изкуство, Тема на дисертационния труд: "Универсални модулни конструкции в съвременния експозиционен дизайн"

• 1991 г. Национална художествена академия София. Специалност „Художествено пространствено оформление“.

• 1982 г. Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, София

Членство в организации:

• Съюз на Българските художници, секция „Рекламен дизайн“;

• Член и съучредител на Камарата на дизайнерите в България;

Участие в национални и международни проекти:

2018 г.:

Участие в проект „Преоткриване на наследства“ – кръгла маса, изложба и експозиция, 5 юни – 19 юни 2018 г., София (със знака на Международната година на културното наследство - ЕС), финансиран от ЦФСР на НБУ

Участие в проект "Майски дни на дизайна 2018", финансиран от ЦФСР на НБУ

2017г.:

Ръководител на проект „Празник на коприната - Суфли: 30 юни - 2 юли 2017 г., гр. Суфли”, организатори НБУ, Асоциация на приятелите на коприната, Фабрика за коприна „Мухтаридис“, финансиран от ЦФСР

Участие в проект „Майски дни на дизайна 2017“, финансиран от ЦФСР

2016 г.:

Участие в проект „Майски дни на дизайна 2016“, финансиран от ЦФСР

2015 г.:

„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Награди:

• Спечелени над 30 конкурса за рекламен, експозиционен и графичен дизайн у нас и в чужбина.

• Награда за „Най-аткартивен изложбен щанд“ на фирмен щанд на фирма „LAZATEC” с площ 120 кв.м. MachTech & METAЛ 2012, Интер Експо център – София.

Научни семинари

2018:

Втора кръгла маса "Преоткриване на наследства", организирано съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство – ЮНЕСКО, София, и е посветено на Международната година на културното наследство и носи знака на събитие от програмата на годината. 04.06.2018

Научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн – II част“ 30.01.2018, НБУ.

2016:

Научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн - I част“ 03.05.2016, НБУ.

2015:

Междудепартаментен семинар - Департамент „Антропология“ и департамент „Дизайн“ , „МУЗЕЙНИТЕ ПРОСТРАНСТВА“, НБУ

2014:

Семинар „БАНЯ НА ГОДИНАТА“ Идеал Стандарт – департаменти „Дизайн“, НБУ

2013:

Междудепартаментен семинар - „Дизайн и литература“ , „ПАРТИЙНИТЕ ВОЖДОВЕ В ИЗКУСТВОТО“, НБУ

2012:

Междудепартаментен семинар, четене и изложба на студенти и преподаватели от НБУ департаменти „Дизайн“ и „Нова Българистика“ – „Когато изкуството имаше значение“;

Участия в изложби:

Участие в Обща национална изложба „Български дизайн 2017“, Съюз на българските художници, секция „Рекламен дизайн“, ул. Шипка №6, 10.05. - 25.05.2017 г., (с предварителна селекция)

Участие в изложба и четене „Дописване на обекти – 2017“ – НБУ, галерия Степен вълк, София

Участие в Обща изложба „Love is“ - трето издание, галерия Степен вълк, София, (с предварителна селекция)

„DADA предметност в дизайна“ - изложба на студенти, преподаватели от НБУ, департамент „Дизайн“ Ул. Г. Бенковски № 10, Dada Cultural Bar; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Изложба „Светлина и време. Еко предметност в дизайна“, Изложба на студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Изложба на секция „Рекламен дизайн“ към СБХ на изложението COPI`S ( Communication Art Print Image Sign) Интер Експо център – София, 2012г.

Обществена дейност:

Член на журито за избор на лого за Председателството на Р. България в Съвета на Европейския съюз, 2017 г.

Един от организаторите на Обща национална изложба „Български дизайн 2017“, Съюз на българските художници, секция „Рекламен дизайн“, ул. Шипка №6, 10.05. - 25.05.2017 г.,

Един от организаторите на изложбата „Дизайн за интериора“ – Есенен салон в Съюза на архитектите в България, 2015.

Творчески изяви:

1. ЕКСПОЗИЦИОНЕН ДИЗАЙН

- Проекти за експозиционен дизайн на над 40 експозиционни щанда у нас в САЩ, Канада, Германия и Италия;

- Проекти за експозиционен дизайн на „Музея на спорта“ – София и „Музея на космонавтиката“ СОК Камчия;

- Проект за експозиционен дизайн на Градската художествена галерия, гр.Балчик.

2. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

- Проекти за интериорен дизайн на 13 търговски обекта, между които е мебелен магазин „Лабиринт“, София с обща площ от 10 000 м2

3. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН НА ОФИСИ

- Проекти за интериорен дизайн на 4 офиса, единия от които в Бостън, САЩ.

4. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН НА ХОТЕЛИ

- Проекти за интериорен дизайн на 6 хотела в България.

5. ДИЗАЙН НА ВЪНШНА РЕКЛАМА

- Проекти за дизайн на външна реклама на 12 обекта.

6. ДИЗАЙН НА ЛОГО И ФИРМЕН СТИЛ

- Проекти за дизайн на лого и цялостен фирмен стил на над 60 фирми

- Спечелени 15 конкурса за запазен фирмен знак.

7. ДИЗАЙН НА УЕБ САЙТОВЕ

- Проекти за дизайн на уеб сайт на 13 фирми.


Публикации:


Попов, Иво (2018) „Мястото на експозиционния дизайн в съвременния музей“. Сборник от доклади от Втора кръгла маса "Преоткриване на наследства", организирано съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство – ЮНЕСКО, София, и е посветено на Международната година на културното наследство и носи знака на събитие от програмата на годината. (Под печат)

Попов, Иво (2018) “Иновативни изложбени системи в съвременния експозиционен дизайн - II част”, сборник статии от научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн“ 30.01.2018, издателство на НБУ. (Под печат)

Попов, Иво (2016) “Иновативни изложбени системи в съвременния експозиционен дизайн - I част”, сборник статии от научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн“ 03.05.2016, издателство на НБУ. (Под печат)

Попов, Иво (2015) „Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на музеите“, статия в сборник с научни текстове списание за фолклористични, етноложки и антропологически изследвания „Български фолклор“. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките (БАН).Кн.3, стр. 295-311, 2016, ISSN 0323-9861

Попов, Иво (2015) „Етапи в проектирането на пространствения дизайн на музеи“, сборник с научни текстове по проект №BG051PO001-3.3.06.-0060, том 2, издание на НБУ с редакционна колегия проф. Людмил Христов, проф. д-р Николай Ненов, доц. д-р Ирена Бокова и доц. д-р Антоний Гълъбов и с рецензенти доц. д-р Магдалена Елчинова, доц. д-р Валентина Ганева-Маразова и доц. д-р Тома Томов, издателство на НБУ. (Стр. 202-242)

Попов, Иво (2012) „Универсални модулни конструкции в съвременния интериор“, сборник статии от научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн“, издателство на НБУ. Публикувана в „Департамент дизайн и архитектура, сборник научни доклади“, ISBN 978-954-535-791-6 ( Стр.321–327)

Курсове от текущия семестър: