Електронен каталог

проф. д-р Борис Сергинов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Дизайн
Телефон:
765166
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: