Електронен каталог

гл. ас. д-р Милена Караджова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 8:00-9:30 212 II Корпус
Сряда 12:30-14:30 212 II Корпус
Сряда 16:15-16:45 212 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: