Електронен каталог

гл. ас. д-р Ирена Тодорова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 13:00-15:00 601 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: