Електронен каталог

гл. ас. д-р Велин Белев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:00 406 I Корпус
Петък 14:30-16:30 406 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: