Електронен каталог

гл. ас. д-р Мария Георгиева

гл. ас. д-р Мария Георгиева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 9:00-11:00 611 II Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 611 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: