Електронен каталог

гл. ас. д-р Борислав Дочев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Музика
Телефон:
+359 885 976 772
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


1 Октомври 2006 до 31 Ноември 2009 – редовен докторант в депарамент „Музика”, НБУ. Тема на дисертационен труд: „Уеб базирани методи за обучение по класическа китара”, научен ръководител проф. Д. Христов, д.н.

1 Октомври 2002 – 20 Юни 2005

Магистър по специалност Мизикално изкуство с професионална квалификация музикознание

Основни предмети/застъпени професионални умения: * Научно изследване * Китара – изпълнителска практика * История на българската музика на ХХ век * Компютърна и комуникационна сигурност

Име и вид на обучаващата или образователната организация: Нов Български Университет – София

1 Октомври 1995 – 16 Март 2000

Бакалавър по специалност Класически музикални изкуства с професионална квалификация инструменталист по класическа китара

Основни предмети/застъпени професионални умения: * Класическа китара * Камерна музика * Методика на обучението по китара * История на музиката * Хармония * Полифония * Солфеж * Инструментознание * Педагогическа практика по китара * Музикална литература

Име и вид на обучаващата или образователната организация: Нов Български Университет – София


Публикации:


Статия в сп. Китара, кн. 3, 2007 г. – Изработване на рядко срещани обозначения за класическа китара с програмата за компютърна нотна обработка „Finale” – I част

- Статия в сп. Китара, кн. 4, 2007 г. – Изработване на рядко срещани обозначения за класическа китара с програмата за компютърна нотна обработка „Finale” – II част и др.

- Доклади на научни конференции: “Обучението по класическа китара в България”, “Класическата китарна школа в Испания от 18 в. и нейното развитие”, “Уебситуиране на методика за обучението по китара. Възможности и решения”.

Курсове от текущия семестър: