Електронен каталог

гл. ас. д-р Илиян Парасков

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Музика
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 8:00-9:30 504A I Корпус
Четвъртък 19:30-20:00 504A I Корпус
Петък 8:00-9:30 504A I Корпус
Петък 19:30-20:00 504A I Корпус

Професионална автобиография:


Име гл. ас.д-р Илиян Георгиев Парасков

Е-mail : iilio@abv.bg

Дата и място на раждане 12. 07.1969 - София

Образование:

Висше

2012 образователна и научна степен Доктор по „Музикознание и музикално изкуство”, шифър 8.3

2003 НБУ- Магистър по вокална педагогика

1997 ДМА- Естрадно изкуство - пеене

Средно

1987 ЕСПУ “Св. Попов” - Пловдив

Професионален опит като преподавател:

2013- до днес гл. ас. д-р в Департамент „Музика” в НБУ

2008-2011 Редовен докторант със стипендия в НБУ

2010 до днес ДМА „Панчо Владигеров” - хоноруван преподавател по поп пеене

2007 - музикален ръководител в “Театър Албена”, участие в подготовката на спектаклите “Очи чорние”, “Весело хоро”, “АББА завинаги”

2006 до днес преподавател на актьори в НБУ - Департамент “Продължаващо обучение” в класа на доц. Е. Волицер

2006-2013 НАТФИЗ “Кр. Сарафов” - хоноруван преподавател по солово пеене на класа на проф. Б. Лунгов

2003-2013 НБУ- хоноруван преподавател в Департамент “Музика”- поп пеене

1998-2003 НБУ – асистент на доц. Ангел Заберски – поп пеене в НБУ


Публикации:


“От Берлин до Холивуд”

театрализиран концерт с песни от Курт Вайл и Коул Портър

СТУДЕНТКА ОТ НБУ ПЯ СЪС СВЕТОВНА ДЖАЗ ЗВЕЗДА

03.11.2009 г.

"Вокалното изкуство отвъд океана"

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Формиране на бразилската популярна музика. – Млад научен форум за музика и танц. Четвъртата научна конференция за докторанти с международно участие, НБУ, май 2009. С., НБУ, 2009, 273–286.

2. 'Значението на музикалната индустрия за формирането и развитието на Бразилската популярна музика в периода 1920–1950. – Млад научен форум за музика и танц. Пета научна конференция за докторанти с международно участие, НБУ, май 2010. С., НБУ, 2010, 393–403.

3. Вокалната интерпретация – няколко практически аспекта. – Млад научен форум за музика и танц. Шестата научна конференция за докторанти с международно участие, НБУ, май 2011. Под печат.

Курсове от текущия семестър: