Електронен каталог

гл. ас. д-р Кристина Савова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
8110614
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:30-12:30 614 II Корпус
Вторник 14:30-15:30 614 II Корпус
Сряда 12:30-14:30 614 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: