Електронен каталог

гл. ас. д-р Елена Спасова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 13:30-14:30 604 II Корпус
Четвъртък 16:15-18:15 604 II Корпус
Петък 17:30-18:30 604 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: