Електронен каталог

ас. Руслан Лозев

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
+359878283393
e-mail:
Приемно време:
Сряда 11:15-12:15 509 II Корпус
Петък 11:15-13:00 509 II Корпус
Петък 18:00-19:30 509 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: