Електронен каталог

гл. ас. д-р Росица Генчева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Антропология
Телефон:
02-8110614
Приемно време:
Понеделник 17:00-18:00 615 II Корпус
Вторник 14:45-16:15 615 II Корпус
Петък 11:15-12:45 615 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: