Журналистика и ПР

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по журналистика и връзки с обществеността, които да притежават както теоретичната подготовка, така и да познават спецификата на различните медии и комуникациите в социалните мрежи. Завършилите програмата притежават необходимите умения да управляват самостоятелни информационни структури и кампании в социалните мрежи, свързани с медиите, маркетинга, бизнеса и политиката.

прочети още
Журналистика и ПР