Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на информатиката, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Въведение в икономиката; практически курсове като - Графичен потребителски интерфейс, Организация на компютърни системи, Рисуване, Цветознание в компютърното проектиране, Структури в програмирането и информационните технологии, Растерна графика, Графично документиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика
 • проф. Иван Ланджев, д.н. GENB001B Математика
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004B Електроника
 • проф. д-р Елисавета Гаджева CSTB001 Графичен потребителски интерфейс CSTB002 Упражнения и проект по графичен потребителски интерфейс
 • проф. д-р Иван Момчев CSTB400 Обектно ориентиран подход за програмиране на потребителски интерфейс
 • проф. д-р Красимир Калинов GENB002B Статистика
 • проф. д-р Марин Маринов GENB001B Математика GENB045 Математически анализ
 • проф. д-р Милена Лазарова-Мицева CSTB200 Организация на компютърни системи
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTB320 Креативно интерактивно програмиране с отворен код CSTB502 Компютърна графика CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB582 Самостоятелна работа: Компютърна графика CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB666 Практика по синтез на реалистични изображения и приложни алгоритми CSTB683 Самостоятелна работа: Синтез на реалистични изображения CSTB841 Виртуална и разширена реалност
 • проф. Румен Райчев CSTB024 Практическо изграждане на пространствени форми CSTB127 Композиция на пространствени форми CSTB409 Цветознание в компютърното проектиране CSTB510 Структурна комбинаторика в компютърното проектиране CSTB589 Самостоятелна работа: Структурна комбинаторика в компютърното проектиране CSTB611 Компютърен графичен дизйн CSTB718 Художествен уебдизайн CSTB719 Корпоративен дизайн CSTB770 Стаж по графичен дизайн
 • доц. д-р Ангел Ангелов CSTB003 Структури в програмирането и информационните технологии CSTB004 Упражнения и проект по структури в програмирането и информационните технологии CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB666 Практика по синтез на реалистични изображения и приложни алгоритми CSTB709 Цифрови видео формати CSTB790 Обработка на графични и видео формати CSTB880 Стаж по мултимедия и създаване на компютърни игри
 • доц. д-р Георги Бижев CSTB547 Дискретни структури
 • доц. д-р Георги Найденов CSTB013 Проект по компютърни мрежи CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи
 • доц. д-р Димитър Атанасов GENB002B Статистика
 • доц. д-р Панчо Томов CSTB012 Проектиране с векторна графика CSTB019 Растерна графика CSTB025 Векторна графика CSTB111 Проектиране с векторна графика
 • доц. д-р Петко Стоянов CSTB013 Проект по компютърни мрежи CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи
 • доц. д-р Петя Асенова GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Ралица Мирчева CSTB336 Рисуване
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTB002 Упражнения и проект по графичен потребителски интерфейс CSTB440 Графично документиране с AutoCAD CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB582 Самостоятелна работа: Компютърна графика CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB666 Практика по синтез на реалистични изображения и приложни алгоритми CSTB683 Самостоятелна работа: Синтез на реалистични изображения CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art) CSTB799 Стаж по компютърна анимация CSTB808 Реалистично текстуриране на тримерни обекти
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTB504 Компютърна периферия CSTB529 Лабораторни занятия по компютърна периферия CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB584 Самостоятелна работа: Компютърна периферия CSTB787 Интегрирани среди за WEB приложения CSTB803 Мултимедийни технологии CSTB837 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии CSTB880 Стаж по мултимедия и създаване на компютърни игри CSTB898 Стаж по художествен уеб дизайн и компютърна печатна грефика
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTB527 Софтуерни технологии със С# CSTB528 Самостоятелна работа по Софтуерни технологии със С# CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB609 Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB617 Принципи на цифровата фотография CSTB770 Стаж по графичен дизайн CSTB782 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB799 Стаж по компютърна анимация CSTB880 Стаж по мултимедия и създаване на компютърни игри CSTB898 Стаж по художествен уеб дизайн и компютърна печатна грефика
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова CSTB723 Обработка на звук
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004B Електроника
 • ас. д-р Слав Ангелов CSTB618 Симулационно моделиране
 • ас. Мартин Стойчев CSTB817 Компютърна печатна графика CSTB818 Лабораторни занятия по компютърна печатна графика CSTB829 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • д-р Веселин Георгиев CSTB705 Компютърна анимация CSTB728 Визуализация и глобално осветление с Mental Ray
 • д-р Константин Костадинов CSTB806 Управление на WEB сървъри
 • д-р Лилия Павлова CSTB117 Рисуване CSTB436 Рисуване CSTB612 Лабораторни занятия по компютърен графичен дизайн CSTB722 Графичен дизайн на опаковка CSTB770 Стаж по графичен дизайн CSTB802 Шрифт в компютърното проектиране CSTB898 Стаж по художествен уеб дизайн и компютърна печатна грефика
 • преп. Красимир Иванов CSTB624 Класически анимационни техники CSTB642 Анимационни техники
 • Десислава Апостолова CSTB016 Синтез и анализ на приложни алгоритми
 • Златка Узунова CSTB560 Графика и анимация в среда Animate CSTB613 Създаване на компютърни игри CSTB644 Интерактивни техники в среда Animate CSTB741 Геометрично моделиране с Maya
 • Йоана Панкова CSTB030 Визуален анализ CSTB130 Драматургия на екранните форми CSTB321 Въведение в екранния език
 • Людмил Димитров CSTB837 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии
 • Мария Петева   CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art)
 • Мария Стойнова-Митева CSTB116 Рисуване
 • Петко Капраляков CSTB016 Синтез и анализ на приложни алгоритми
 • Соня Лазарова   CSTB643 Постпродукционни ефекти с Adobe After Effects