Анимационно кино

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; практически курсове като - Изобразителни възмoжности на анимационния филм, Драматургични стратегии и модели в анимацията, Принципи на анимационното движение, Език на анимационното изкуство, Класическа анимация, Дизайн на анимационен типаж, Бързи скици и шарж, Етюд и рисунка и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Анимационно кино
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. Анри Кулев CARB102 Анимационното изкуство - азбука и първи стъпки CARB114 Език на анимационното изкуство CARB122 Основни етапи в създаването на анимационния филм CARB502 Режисура на анимационна миниатюра І част CARB511 Анимационна работилница CARB602 Режисура на анимационна миниатюра ІІ част CARB611 Практика "Анимационно кино" CARB701 Режисура на анимационен филм І част CARB711 Стаж CARB801 Режисура на анимационен филм ІІ част CARB803 Сториборд и лейаут ІІ част CARB811 Стаж: Анимационно кино
 • проф. Иван Веселинов CARB503 Карикатура, илюстрация и комикс І част CARB603 Карикатура, илюстрация и комикс ІІ част
 • доц. Петя Александрова, д.н. GENB075 Киното като универсален език
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Венцислав Занков CARB008 Бързи скици, шарж CARB012 Етюд и рисунка
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Невелина Попова CARB103 Първи сценарни замисли CARB110 Анимационна драматургия CARB119 Анимационният сценарий и съвременните интерпретации CARB511 Анимационна работилница CARB512 Самостоятелна работа "Анимационна драматургия" CARB611 Практика "Анимационно кино" CARB630 Митологичните същества, образи и мотиви в анимационната миниатюра CARB707 Писане на сценарий за дипломен филм CARB711 Стаж CARB811 Стаж: Анимационно кино CASB778 Митологичните сюжети в анимацията
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Севина Иванова CARB010 Класическа анимация CARB104 Първи анимационни етюди CARB116 Работа под камера CARB510 Приложна анимация I част CARB511 Анимационна работилница CARB610 Приложна анимация II част CARB611 Практика "Анимационно кино" CARB635 Самостоятелна работа "Анимационни експерименти" CARB705 Анимация на персонажи (3D Studio MAX) І част CARB708 Компютърна 2D анимация І част CARB711 Стаж CARB805 Анимация на персонажи (3D StudioMAX) ІІ част CARB808 Компютърна 2D анимация ІІ част CARB811 Стаж: Анимационно кино
 • д-р Пенчо Кунчев CARB017 Създаване на анимационен типаж I част CARB101 Изобразителни възможности на анимационния филм CARB111 Създаване на анимационен типаж II част CARB551 Постановка на анимационния филм І част CARB661 Постановка на анимационния филм ІІ част
 • преп. Ангелина Василева CARB118 История на световната анимация - I част CARB218 История на световната анимация - II част
 • преп. Красимир Иванов CARB106 Принципи на анимационното движение CARB611 Практика "Анимационно кино" CARB635 Самостоятелна работа "Анимационни експерименти" CARB705 Анимация на персонажи (3D Studio MAX) І част CARB805 Анимация на персонажи (3D StudioMAX) ІІ част
 • Боряна Матеева-Пенева CARB318 История на българската анимация - I част CARB418 История на българската анимация II част CARB530 Основни школи и автори в игралното и анимационното кино
 • Велислава Господинова CARB702 Изрезков филм (Cut outs) І част CARB802 Изрезков филм (Cut outs) ІI част
 • Весела Данчева-Богданова CARB300 Директни техники под камера CARB608 Абстрактен филм CARB711 Стаж CARB811 Стаж: Анимационно кино CASB543 Филмов монтаж
 • Емил Връблянски CARB706 Обемна анимация І част CARB806 Обемна анимация ІІ част
 • Иван Богданов CARB420 Формата "Кратък филм" - ІІ част CARB630 Митологичните същества, образи и мотиви в анимационната миниатюра CARB884 Текст, картина и звук в анимационното кино
 • Мариана Вълканова CARB606 Звуково и музикално оформление на анимационен филм