Гражданско образование

Кратко представяне на програмата:

Записалите програмата студенти изучават гражданското общество като като специфична междинна сфера, стояща помежду стопанството и държавата, т.е. като един от трите стълба на съвременната либерална демокрация. По-конкретно те изучават: 1. Принципите – правни и етически, - върху които стъпва гражданското общество в съвременния либерално-демократичен свят; 2. Основните човешки и граждански права и формите на тяхната защита от българските и международните институции; 3. Основните форми и практики на свободна асоциация на гражданите и функциите на неправителствения сектор в България и Европейския съюз; 4. Проблемите на обществената сигурност и регулациите на индивидуалната свобода и на свободата на сдружаване, които сигурността налага.

прочети още
Гражданско образование
  • проф. Димитър Йончев, д.н. PHIB564 Проект „Гражданско образование“ – 1 част PHIB660 Проект „Гражданско образование“ – 2 част SECB503 Политически и социални фактори на сигурността SECB506 Семинар: Актуални политики на сигурност SECB605 Равнища на сигурност SECB608 Семинар: Асиметрични заплахи и равнища на сигурност
  • проф. д-р Димитър Вацов PHIB522 Проект "Малки изследователски проекти по философия - I част" PHIB562 Гражданското общество PHIB563 Гражданска етика и права на човека PHIB564 Проект „Гражданско образование“ – 1 част PHIB658 Медии и гражданско общество: критическа публичност и нови форми на дезинформация PHIB659 Практика „Анализ на медии“ PHIB660 Проект „Гражданско образование“ – 2 част PHIB870 Проект „Гражданско образование“ – 4 част
  • проф. д-р Лидия Денкова PHIB563 Гражданска етика и права на човека PHIB564 Проект „Гражданско образование“ – 1 част PHIB702 Семинар: Приложни етики - ателие за изследване на професионални общности
  • проф. д-р Христо Тодоров PHIB634 Политическа философия PHIB660 Проект „Гражданско образование“ – 2 част PHIB870 Проект „Гражданско образование“ – 4 част
  • доц. д-р Христо Гьошев PHIB541 Проект "Епистемологични проучвания в електрони бази данни" PHIB563 Гражданска етика и права на човека PHIB564 Проект „Гражданско образование“ – 1 част PHIB731 Семинар "Научни публикации (студии, статии, преводи)" - І част PHIB761 Проект „Гражданско образование“ – 3 част PHIB835 Философия на морала
  • доц. д-р Ясен Захариев PHIB866 Философия на правото PHIB868 Семинар „Философия на правото“ PHIB870 Проект „Гражданско образование“ – 4 част
  • гл. ас. д-р Дафинка Сидова PHIB870 Проект „Гражданско образование“ – 4 част SECB722 Опазване на културно-историческото наследство SECB806 Семинар „Рискове за културно-историческото наследство"
  • гл. ас. д-р Сергей Стефанов PHIB867 Насилие. Политика. Общество PHIB869 Проект „Граждански права и форми на легитимно насилие“
  • гл. ас. д-р Теодора Карамелска PHIB759 Гражданското образование и неправителственият сектор PHIB760 Практика „Гражданските асоциации и неправителственият сектор - изследване на случаи“ PHIB761 Проект „Гражданско образование“ – 3 част
  • д-р Тихомир Стойчев PHIB761 Проект „Гражданско образование“ – 3 част SECB717 Семинар „Етноси и сигурност“ SECB749 Национална сигурност и български етнически модели