Български фолклор - музика и танц

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции в областта на българските фолклорни изкуства - една съвременна и актуална професия, която изисква познания в областта и съхранява традиционно българското. Програмата е четири семестъра.

В пети семестър студентите изучават основите на българския фолклор, като се разглеждат фундаментални понятия в областта на обредния и музикалния фолклор. Студентите се запознават с музикално-фолклорните области на България от една страна, а от друга изучават основите на обредния календар и мястото на пеенето, музиката и танца в него.

В шести семестър се изучават неравноделните размери, както и характерните фолклорни инструменти. Продължава се разучаването на репертоар от различните области на страната, което да позволи на студентите да натрупат богат фолклорен материал.

В седми семестър студентите ще имат възможност да навлязат в работата на създаването, хармонизацията, обработката и постановката на различни фолклорни произведения. Ще се запознаят с особеностите на творческия процес.

В осми семестър се изучават курсове свързани с организиране и ръководството на фолклорни ансамбли, от една страна, а от друга, претворяването на фолклорните образци в съвременни авторски произведения. Студентите ще имат възможност в процеса на своето обучение да участват в различни теренни експедиции, да работят с различни състави, което да им позволи да натрупат повече познания и опит в областта на фолклорните изкуства. Предвижда се гостуване на известни хореографи, композитори, ръководители в областта на българския фолклор.

прочети още
Български фолклор - музика и танц
  • проф. д-р Георг Краев MUSB546 Обреден фолклор - I част MUSB646 Обреден фолклор - II част MUSB912 Практика - Теренна фолклористика - І част MUSB959 Практика - Теренна фолклористика - II част MUSB982 Практика - Теренна фолклористика - ІV част MUSB990 Практика - Теренна фолклористика - IIІ част
  • проф. д-р Георги Арнаудов MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част MUSB981 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - IV част
  • проф. д-р Георги Петков MUSB041 Проект:"Програма музика"- І част MUSB043 Проект:"Програма музика"- ІІІ част MUSB088 Фолклорно музициране - І част MUSB090 Фолклорно музициране - ІІ част MUSB092 Фолклорно музициране - ІІІ част MUSB093 Фолклорно музициране - ІV част MUSB549 Музикална фолклористика I част MUSB649 Музикална фолклористика II част MUSB746 Хармонизация и обработка на фолклорна музика MUSB823 Дирижиране на фолклорен ансамбъл MUSB908 Проект - "Концерти, музикално ателие, участие в проекти" - І част MUSB913 Практика - Работно ателие - І част MUSB938 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІ част MUSB953 Практика - Работно ателие - ІІ част MUSB963 Практика - Работно ателие - ІІІ част MUSB980 Практика - Работно ателие - ІV част
  • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSB042 Проект:"Програма музика"- ІІ част MUSB044 Проект:"Програма музика"- ІV част MUSB963 Практика - Работно ателие - ІІІ част MUSB980 Практика - Работно ателие - ІV част
  • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSB041 Проект:"Програма музика"- І част MUSB043 Проект:"Програма музика"- ІІІ част MUSB089 Фолклорен танц - І част MUSB091 Фолклорен танц - ІІ част MUSB094 Фолклорен танц - ІІІ част MUSB095 Фолклорен танц - ІV част MUSB546 Обреден фолклор - I част MUSB561 Хореографска композиция - I част MUSB646 Обреден фолклор - II част MUSB760 Постановъчна работа - I част MUSB908 Проект - "Концерти, музикално ателие, участие в проекти" - І част MUSB913 Практика - Работно ателие - І част MUSB938 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІ част MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част MUSB953 Практика - Работно ателие - ІІ част MUSB981 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - IV част
  • преп. Симеон Симеонов MUSB042 Проект:"Програма музика"- ІІ част MUSB044 Проект:"Програма музика"- ІV част